Digital månadsavstämning

Digital månadsavstämning är en del av bokföringsprocessen som är viktig att få rätt från början. När det blir rätt från början slipper man eventuella problem i efterhand. Med en kontinuerlig  månadsavstämning kan man känna sig trygg att verksamhetens bokföring inte bara är korrekt, utan även kvalitetssäkrad.   

Det finns flera anledningar till varför ens företag eller verksamhet bör göra avstämning. Den primära anledningen till varför det är så bra att göra en digital avstämning är att man slipper kostsamma överraskningar. Samtidigt får man veta hur företaget mår månadsvis och kan därifrån göra justeringar och ta välgrundade beslut för företaget.

Vad är digital månadsavstämning?

Det är egentligen inte någon skillnad på en digital månadsavstämning och en vanlig avstämning. En avstämning görs alltid för att se om alla transaktioner stämmer överens mellan kund samt leverantör. Den här analysen av transaktionerna är grundläggande data för att ta viktiga och välgrundade beslut. 

En digital uppföljning går oftast till genom att jämföra utdrag för olika perioder av året, mot ett konto där samma transaktioner har skett. 

Varje månad får man en (digital) månadsrapportering med resultatet av den löpande bokföringen för månaden. 

Det är en bra praxis att stämma av transaktionerna på olika konton mot bokföringen. Så att det finns en allomfattande bild och om det kanske finns något som inte stämmer överens med redovisningen. 

Hanteringen av digital månadsavstämning

Vi har möte med kunder som vill sköta bokföring själva, men som vill ta hjälp med:

  • Bokslutet 
  • Årsredovisningen 
  • Deklarationen 

Dels för att spara pengar och att få en helhetsbild på sina siffror. Ibland stöter man på kunder som har gjort rätt i bokföringen, men oftast är det för mycket att hålla koll och det blir lätt fel. Och det kan komma som en obehaglig chock att siffrorna inte stämmer, speciellt om det är ett kritiskt fel.

Med digital månadsavstämning görs en uppföljning för att checka av verksamhetens ekonomi så den står rätt till. Rätta till eventuella fel samt ser hur företaget mår i en löpande process och som blir grunden för mer välgrundade beslut i till exempel investeringar.  

månadsavstämning
digital månadsavstämning

Så går digital månadsavstämning till

Det viktigaste med en avstämning är att det finns rutiner på hur det ska gå till. Generellt sett går en kontroll till på följande sätt.

  • Kontroll 
  • Rimlighetsbedömning 
  • Jämförelse mot budget 
  • Dokumentation

Få hjälp från oss med digital månadsavstämning

Vi har flera års erfarenhet med att hantera företag samt verksamheters viktigaste resurser “tid & pengar”. Vi sköter det med digital månadsavstämning så du kan fokusera mer på kärnverksamheten istället för att undra om det går bra med ekonomin.

Ekonomitjänst sthlm fixar till det med avstämningen och levererar förslag på hur du kan fortsätta expandera verksamheten till nya höjder. Vi du vet mer om hur vi kan hjälp dig så är det bara att kontakta oss så berättar vi mer om digital månadsavstämning.  

digitaliserad månadsavstämning