Digital månadsavstämning

Månadsavstämning av företagets bokföring är en viktigt del för i företags redovisningsprocess. Det är också väsentligt att en månads avstämning sker rätt från början så verksamheten slipper mindre (eller allvarliga) problem i framtiden.

När det sker kontinuerligt får man per automatik ett trygghetsnät att bokföringen inte bara är korrekt, men även kvalitetssäkrad. Anledningarna varför verksamheten bör göra avstämningen månadsvis är många.

Men från vår erfarenhet är den bäst anledningen att man slipper kostsamma överraskningar. Samtidigt får man veta hur företaget mår månadsvis, och har man en övergripande granskning blir det lättare att ta rimliga beslut.

Vad är digital månadsavstämning?

För att snabba upp processen samt vara mer medvetna kring vår miljöpåverkan har vi gått över till digital månadsavstämning. Alla våra tjänster görs digitalt så hantering blir lättare för alla parter.

En månads avstämning görs framförallt för att se om alla transaktioner stämmer överens mellan kund samt leverantör. Analysen av transaktioner är grundläggande data för att ta viktiga och välgrundade beslut.

Uppföljningen går till genom att jämföra utdrag för olika perioder av året, mot ett konto där samma transaktioner har skett. Varje månad får man en (digital) månadsrapportering med resultatet av den löpande bokföringen för månaden.

Det är en bra praxis att stämma av transaktionerna på olika konton mot bokföringen. Så att det finns en allomfattande bild och om det kanske finns något som inte stämmer överens med redovisningen.

Hanteringen av digital månadsavstämning

Vi har möte med kunder som vill sköta bokföring själva, men som vill ta hjälp med:

  • Bokslutet 
  • Årsredovisningen 
  • Deklarationen 

Dels för att spara pengar och att få en helhetsbild på sina siffror. Ibland stöter man på kunder som har gjort rätt i bokföringen, men oftast är det för mycket att hålla koll och det blir lätt fel. 

Och det kan komma som en obehaglig chock att siffrorna inte stämmer, speciellt om det är ett kritiskt fel. Med digital månadsavstämning görs en uppföljning för att checka av verksamhetens ekonomi så den står rätt till. 

Rätta till eventuella fel samt ser hur företaget mår i en löpande process och som blir grunden för mer välgrundade beslut i till exempel investeringar.

månadsavstämning
digital månadsavstämning

Hur gör man månadsavstämningar?

En månadsavstämning är är rutinbaserat, en enkel förklaring är att det uppdelat i fyra steg:

  • Kontroll 
  • Rimlighetsbedömning 
  • Jämförelse mot budget 
  • Dokumentation

Processen är att ha en ordentlig överblick av räkenskapsmaterial, vanligtvis tar man en titt på obetalda kundfakturor,  leverantörsfakturor, om pengarna stämmer överens med kassa saldot.

Få hjälp från oss med digital månadsavstämning

Med flera års bred samt djup erfarenhet med att hantera mindre till större verksamheters viktigaste resurser “tid & pengar”, Kan Ekonomi STHLM sköta månadsavstämning, deklarationen eller årsredovisningen åt dig. Så du kan fokusera mer på kärnverksamheten istället för att undra över ekonomin.

Oavsett om din verksamhet behöver hjälp med löneadministration, fakturering eller låta Ekonomitjänst sthlm ta hand om avstämningen. Kan vi hjälpa till med att hitta möjligheter samt leverera konkreta förslag hur du kan fortsätta expandera verksamheten till nya höjder.

Kontakta oss idag så vi dig med digital månadsavstämning.

digitaliserad månadsavstämning