Löpande redovisning

Löpande redovisning avser verksamhetens kronologiska bokföring av ekonomiska transaktioner. Det menas att företaget, enskilda firman, förbund, eller organisation gör en kontinuerlig genomgång av all ekonomisk information som finns.

Alla företag är lagstadgade enligt kapitel 5 i bokföringslagen att ha en löpande bokföring. Det går att sköta redovisningen på egen hand,men det är också något som tar upp värdefull tid. Speciellt när man saknar erfarenheten eller kunskapen hur man gör korrekt ekonomisk redogörelse.

Ekonomitjänst STHLM har en bred erfarenhet och våra redovisningsmedel är ständigt uppdaterade med svensk lag. Vi hjälper dig även att se möjligheter och ta en bättre position när du vill utveckla företag.

Digital löpande redovisning

Vi har under en längre tid övergått från analog till digitalt löpande redovisning för att göra vår egna företag mer hållbart. På så sätt har vi effektiviserat all ekonomisk dokumentation. Så görs alla våra tjänster digitalt. Vi har en minimal dokumentation av papper samt att alla uppgifter lagras på ett säkert, miljövänligt, tidseffektivt och flexibelt sätt för alla parter.

Dessutom kan vi sköta alla våra möten digitalt och vi finns alltid tillgängliga om man mötas på plats. Vi hanterar även bokföring kring: moms, skatter samt avgifter för kundens räkning digitalt.

Hjälp med digital löpande redovisning

Det erfordrar både tid och kunnande för att man ska kunna  själv hantera företagets bokföring samt förstå bokföringens alla belopp i form av kostnader & utgifter. Med hjälpa av digital löpande redovisning kan vi hjälpa din verksamhet eller företag med:

 • Analys av tillgänglig & inkommande information
 • Hitta nyckeltal
 • Jämför ekonomisk prestanda 
 • Ekonomisk utredning
 • Hitta felaktigheter 
 • Hitta möjligheter för korrigering och utveckla företagets verksamhet 

Med mer än 10 års erfarenhet vet vi vad grunden är för ett framgångsrikt företag och vi hjälper dig att göra det finansiella arbetet mycket lättare. Vi bidrar utifrån dom förutsättningarna som finns.

löpande redovisning
fördelarna med löpande redovisning

Fördelarna löpande redovisning

Bortsett från att alla sorters ekonomiska verksamheter är skyldiga enligt kap 5 i bokföringslagen att ha en löpande bokföring av inkomster samt utgifter. Finns det mer fördelar att låta professionella bokföring & redovisningsbyrå sköta dokumentationen av företagets ekonomi. När man inte längre behöver sköta verksamhetens redovisning, finns det mer tid över för utveckling. De Många fördelarna med en löpande bokföring är bland annat:

 • En hjälpande hand kring ekonomiska frågor som är svåra att sköta på egen hand
 • Bättre ekonomisk överblick kring verksamheten
 • Minskad risk för fel
 • Tid över till annat som borde ta prioritet

Förutom det får man också:

 • Ekonomisk rådgivning 
 • Planering och uppskattningar
 • Se över nyckeltal som kan förbättras

Behöver du hjälp med företagets löpande redovisning?

Har du fler funderingar hur vi kan hjälpa ditt företag med att få koll på ekonomin?

Eller är du trött på att sköta redovisningen själv och vill ha mer tid över för att fokusera på företagets vidareutveckling? Kontakta Ekonomitjänst STHLM så tar vi hand om  en löpande redovisning åt dig.

löpande redovisning för företag