Digital löneadministration

Digital löneadministration som även kallas för lönehantering, är en av de större utläggen som företag har, och kan kännas som ett orosmoment för många näringsidkare.

Som entreprenör till exempel, vill man helst av  allt fortsätta vidareutveckla företagets tillväxt istället för att räkna ut eller tänka på alla lagar, regler & avtal som gäller med digital löneadministration  

Mindre företag med mer anställda och som sköter löneadministration själv utan en dedikerad ekonom kan snabbt hamna i en besvärlig situation. Speciellt när man verkligen behöver hålla samt ha koll på hela processen som ingår med lönehantering.

Det här är digital löneadministration

Egentligen är lönehantering ett brett ämne och som innefattar allt gällande anställdas löner. Det omfattar inte bara pappersarbete, det ingår även rådgivning samt att man ska hålla sig uppdaterad med de nya lagar och regler som kommer eller ändras. 

Några av  dom sakerna vi kan kan bistå med bland annat: 

 • Tidrapportering 
 • Lönebokföring
 • Utläggsredovisning 
 • Reseräkning
 • Avdrag  
 • Förmåner

Förutom det ovannämnda så ingår det även:

 • Deklaration till Skatteverket 
 • Rådgivning till anställda och arbetsgivare
 • Koll på lagar, regler och kollektivavtal
 • Fylla i anställningsavtal 

Löneadministrationen handlar inte bara om siffror, det finns mycket mer man behöver ha koll på. Därför spelar lönehantering en viktig och central roll för alla företag som verkligen behöver total koll på verksamhetens ekonomi.

Få bättre ordning med digital lönehantering

Det finns en skillnad mellan den som gillar ekonomi samt den som är lagd åt det entreprenöriella hållet. Vissa företagare gillar inte att hålla på med ekonomisk administration och ser det som ett onödigt ont man är tvingad till att hantera.  

Många vill nog helst av allt driva samt utveckla företagets potential istället för att grubbla över: 

 • Lagar 
 • Regler 
 • Avtal 
 • Utbetalningar 

som gäller när det kommer till korrekt lönehantering. Sen är löneadministration en mycket tidskrävande process. Och tid ses oftast som en bristvara hos de  flesta företagare som bara vill fokusera på sin kärnverksamheten.

löneadministration
digital löneadministration

Minska risken med digital löneadministration

Har man inte koll på hur en korrekt löneadministration ska gå till, eller har kunskapen samt erfarenheten att genomföra en, är risken för fel väldigt hög. De här felen kan dessutom medföra oanade konsekvenser hos myndigheterna.

Det är viktigt och nödvändigt att låta en auktoriserad ekonom, sköta företagets ekonomi. Speciellt när man inte vill hålla på hanteringen av löner. Vi är kvalificerade med mer än 10 års erfarenhet som kan göra det smidigare med lönehanteringen.

Vill du veta mer om digital löneadministration?

Har du tröttnat på att hantera företagets löner, eller tar det bort för mycket tid från kärnverksamheten? Vi har hjälpt många företag att betala ut sin löner i tid samt korrekt enligt svensk lag.

Kontakta oss idag, så berättar vi hur vi kan hjälpa dig med digital löneadministration.

löneadministration för företagare