Digitalt bokslut

Digitalt bokslut är med jämna mellanrum översikt av en verksamhet eller ett företags bokföring. Generellt innehåller bokhålleriet balans- och resultaträkningen.

Den som driver en näringsverksamhet har en skyldighet att upprätta en bokföring. Det här innefattar alla företagsformer och innebär att de är bokföringsskyldiga.

Det går ut på att företagare fordrar sig att kompilera organisationens bokföring efter att räkenskapsåret är slut. En digitalt resultaträkning görs helt enkelt för att man ska få en saklig bild över bolagets prestationer.

Bolagsformen styr även när man ska skicka bokslutet in till skatteverket. Det finns olika viktiga datum för bland annat handelsbolag, aktiebolag, eller enskild firma.

Vad ska ingå i digitalt bokslut?

I ett bokslut behöver ett flertal av företagets ekonomiska aspekter genomgå en noggrann undersökning. I arbetet etablerar man bland annat en analys av balans- samt resultaträkningen. Därtill kontrolleras och kompletteras (om så behövs) tillhörande bilagor, avtal med mera.

Till sist verkställs boksluttransaktioner som bland annat utgör:

  • Periodisering av intäkter samt utgifter som ska klassificeras till rätt skede.
  • Skattemässiga korrigeringar, till exempel ändras resultat med att föra tillbaka icke avdragsgilla utgifter.
  • Avskrivningar av det som är skattemässigt tillåtet.
  • Bokföring av årets beskattning samt företagets resultat.

Steg för digital bokslut

För att ett digital bokslut ska gå rätt till ingår det ett par rutiner som vanligtvis följas utav redovisaren. Hur rutinerna genomförs i ordning eller om det finns extra tillagda beror på redovisningsbyrån. Men mellan tummen och pekfingret består det av fem steg.

  1. Företagets underlag – här går man igenom det kontinuerliga dokumentation av kvitto, fakturor, samt affärshändelser.
  2. Det andra underlaget är mer specifikt för företag med varulager. Det är krav på att lagret är (korrekt) inventerat.  Och om det finns någon inkurans.
  3. Verifiering av inköp jämte dom försäljningar som gjorts under året. Även viktigt att anläggningsregistret är uppdaterad så det stämmer överens med bokföringen.
  4. Titta över balansräkningen med en ordentlig titt på bankkonton, skattekonto, moms & arbetsgivaravgifter.
  5. Undersökning kring periodiseringar & avskrivningar, de flesta företag har periodiseringar. Det innebär att intäkter samt kostnader bokförs på den tid som dom har intjänats och använts. Inte när dom faktiskt redovisats eller betalats.
bokslut
digital bokslut

Behöver du hjälp med digital bokslut?

Behöver ditt företag hjälp bokföringen och få professionell hantering av ekonomin? Eller behöver du en bättre ekonomisk översikt på verksamheten?

Låt oss ta över kalibreringen av ditt företags ekonomi och hitta fler möjligheter för din verksamhet. Med vår långa och breda erfarenhet med ekonomisk hantering kan vi hjälpa dig göra korrekta digital bokslut.