Tjänster

 

   • Löpande redovisning – vi dokumenterar och organiserar er ekonomiska information, du får bla ordning på reskontra och om så önskas månadsrapporter för företagets interna och externa intressenter.
   • Fakturering – vi sköter er fakturering även ROT- och RUT-tjänster.
   • Skattedeklarationer – INK2, moms- och arb.givardeklarationer.
   • Löner – här ingår uppgifter som utskick av lönespecar, lönefiler och KU10
   • Månadsavstämningar – vid intresse kan vårt samarbete beså av att vi kommer ut och hjälper er ekonomiavdelning med månatliga avstämningar.
   • Bokslut – vi sammanställer ert bokslut och årsredovisning. Vi har bra samarbete med flertal revisorer.
   • Kundanpassade lösningar – framför allt är vi flexibla i vårt samarbete och kundanpassar alla uppdrag.